Beranda

Ciri-ciri Makhluk Hidup

Tinggalkan komentar


Ciri-ciri makhluk hidup

Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan benda tak hidup. Ciri-ciri tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Dapat bergerak

Semua makhluk hidup dapat bergerak. Gerakan pada manusia dan hewan mudah kita amati karena gerakannya termasuk gerakan aktif dengan berpindah tempat, sedangkan gerakan pada tumbuhan sukar untuk diamati karena berupa grakan pasif atau tidak berpindah tempat. Meskipun demikan, gerakan pada tumbuhan dapat kita lihat, contohnya tumbuhan yang batangnya pendek, lama-kelamaan akan menjadi tinggi dan besar, serta bunga yang kuncup akan menjadi mekar.

Lagi

Iklan

Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup

Tinggalkan komentar


Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup

A. Pertumbuhan dan Perkembangan Hewan

Pertumbuhan dan perkembangan hewan dimulai sejak terbentuknya zigot. Satu sel zigot akan tumbuh dan berkembang hingga terbentuk embrio. Embrio akan berdiferensi sehingga terbentuk berbagai macam jaringan dan organ. Organ-organ akan menyatu dan bergabung menjadi janin. Janin akan dilahirkan sebagai bayi. Kemudian, bayi tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa.

Lagi